Get Adobe Flash player

Trestní právo

Obhajoba a další právní pomoc v trestním nebo přestupkovém řízení. Vedení obhajoby v trestních řízeních (hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, životu a zdraví, atd.), zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, a to i jako zmocněnec poškozeného. Příprava a podávání trestních oznámení.

 

Občanské právo

Komplexní právní zastoupení v soudních sporech, sepis žalobních návrhů, vyjádření k žalobám, účast na jednáních před soudy. Insolvenční a exekuční řízení. Vymáhání pohledávek. Sepis veškerých standardních smluvních dokumentů z oblasti občanského práva.

 

Nemovitosti a bydlení, včetně práva SVJ  a bytových družstev

Právní poradenství při plánování výstavby, nájmu, provozu, převodu, zástavy, prodeji nebo koupi nemovitostí, pozemků, budov nebo bytových domů. Advokátní úschova kupní ceny. Problematika týkající se společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Sepis prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě a příprava všech souvisejících dokumentů, vymezení věcných břemen a služebností, zřizování zástavního práva, práva stavby atd.

 

Rodinné právo

Právní zastoupení v rozvodovém řízení, ve věcech výchovy a výživy nezletilých, včetně sepisu dohod o majetkovém vypořádání manželů.

 

Korporátní právo

Zakládání a likvidace společností, převody obchodních podílů. Tvorba korporátních dokumentů, zápisů z valných hromad, stanov atd.